Szkolenia spawalnicze newsletter

 
 
Firma EKPOL została założona w 1995 roku. Od momentu powstania rozwija się dynamicznie oraz systematycznie rozszerza zakres prowadzonej działalności.

Firma zajmuje się zarówno szkoleniami zawodowymi w szczególności spawalniczymi , jak również prowadzi nadzory i odbiory spawalnicze , badania nieniszczące oraz zajmuje się wdrożeniami Systemów Zarządzania Jakością.

EKPOL posiada atest i licencję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na szkolenie i egzaminowanie spawaczy. Szkolenia te są przeprowadzane w bazach szkoleniowych w Ostrzeszowie i Odolanowie lub w siedzibie zleceniodawcy, jeżeli posiada on odpowiednie zaplecze techniczne.

Posiadamy uprawnienia wg aktualnych norm europejskich, przeprowadzamy również badania nieniszczące złączy spawanych następującymi metodami:
  • wizualne - VT
  • penetracyjne - PT
  • ultradźwiękowe - UT

06.01.2018
Przygotowujemy zakłady do certyfikacji zgodnie z normami PN-EN 1090, PN-EN ISO 3834

06.01.2018
Ciągle prowadzimy nabór na kursy spawalnicze na podstawowe i ponadpodstawowe uprawnienia spawalnicze w zakresie spawania gazowego, elektrodą otuloną MMA, elektrodą topliwą w słonie gazów MAG/MIG, elektrodą nietopliwą w osłonie gazów TIG, które kończą się egzaminem dającym  uprawnienia spawalnicze.